Parohia Progresul

Parohia Progresul


Cadrul geografic:

Parohia Progresul se găseşte situată în sudul oraşului Bucureşti, de-a lungul Șoselei Giurgiului, cuprinzând iniţial gospodăriile ţărăneşti care se întindeau răzleţe, de o parte şi de alta a şoselei, dincolo de periferia oraşului, care se considera terminată la Cimitirul Bellu. Aici s-a format un sat nou, chiar cu această denumire: “Satul nou”, prin împroprietărirea ţăranilor în anul 1885 şi prin exproprierea moşiei Mănăstirii Văcăreşti. Imediat după formarea sa, satul a aparţinut administrativ, de satul Mierlari, aflat în apropiere, apoi a trecut în jurisdicţia Dudeşti-Cioplea. Ulterior, a intrat în componenţa comunei suburbane Şerban-Vodă, iar în perioada postbelică, zona a fost cuprinsă efectiv de oraşul Bucureşti, făcând parte din raionul N. Bălcescu. În prezent, Parohia Sfântul Gheorghe Progresul se situează la graniţa dintre sectoarele 4 şi 5, având în jurisdicţie zone aflate în ambele sectoare amintite mai sus.

Construcţii anterioare actualei biserici, se pare, nu au existat.

Date istorice asupra bisericii :

Singurele date le avem sunt cele cuprinse în Pisania acesteia, în care se spune : «Această Biserică s-a zidit din temelie între anii 1888-1890 (nemaifiind în această parte altă biserică), prin stăruinţa şi sârguinţa preotului Gheorghe Alecsandrescu şi a Domnului Hagi Ghiţă Constantin Bureţea cu ajutorul Doamnei Hagica Vasilichia Trandafireasca şi a Domnului Savu Trandafir şi alţi buni creştini trecuţi în pomelnicul Proscomidiei, în zilele Înalt Prea Sfinţiei Sale, Părintelui Mitropolit Primat al României D.D. Iosif Gheorghian şi ale primarului Niţă Iliescu, zugrav fiind Petre Niculescu».

Biserica este zidită în formă de cruce, cu două turle de lemn acoperite cu tablă, ca şi întreg acoperişul. Părţile componente ale bisericii sunt : altar, naos, pronaos şi tindă. Tâmpla (catapeseasma) iniţială a fost pictată de pictorul Serafim în anul 1848, având 4 registre, însă în prezent catapeteasma a fost înlocuită integral, cu prilejul lucrărilor de reparaţie şi consolidare făcute cu prilejul împlinirii centenarului, cu purtarea de grijă a P.C. Pr. Constantin Bădescu.

Biserica a fost reparată în anul 1929 şi s-a pictat din nou în ulei de pictorul N. Dimitriu şi fiii săi : Dimitrie şi Gheorghe. Intre anii 1934-1936 i s-a reparat temelia şi s-a turnat mozaic pe pardoseală. În anul 1958, pictura a fost spălată în întregime şi completată, unde era deteriorată, de preotul Mihai Gheorghe, pictor şi slujitor al acestei biserici. Biserica nu are valoare istorico-artistică sau documentară deosebită. Intre anii 1986-1990, biserica a fost renovată şi re-pictată în stilul bizantin, în timpul păstoririi vrednicilor de pomenire preoţi: Pr. paroh Constantin Bădescu, Pr. Nicon Popescu, Pr. Ion Cerneanu. După cum se arată şi cea de-a doua sa pisanie, locaşul de cult a fost târnosit pe data de 29 iunie, ocazie cu care a  primit cel de-al doilea hram al său: Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.

Dintre preoţii care au slujit la altarul bisericii amintim pe: Gheorghe Alexandrescu , D. Băleanu, Gheorghe Pietreanu, Ierom. Teofilact Niculescu, Constantin Burducea (Ministrul Cultelor în cabinetul Dr. Petru Groza), Nicon Popescu, Nicolae Stoenescu, Mihai Gheorghe, Constantin Gheorghe, Ion Cerneanu, Constantin Bădescu (fost consilier patriarhal), Stelian Ionașcu, Adrian Isac și pe pr. diac. Ovidiu-Mihail Cățoi. În prezent, la această parohie slujesc: PC Pr. Paroh Dumitru Căţoi, PC Pr. Toader Grigoraş, PC Pr. Aurel Zancu, PC Pr. Paul Popescu.

Prin Înalta Binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, în Cimitirul Parohial s-a ridicat un nou lăcaș de cult, actualmente Parohia Sf. Ap. Petru și Pavel și Sf. Mare Muc. Varvara -Progresul II, început prin strădania pr. Aurel Zancu (2000-2001), continuat mai apoi de Parohia Sf. Gheorghe Progresul, și finalizat prin slujba de sfințire oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe data de 4 decembrie 2011.

De asemenea, prin Înalta Binecuvântare a Prefericitului Părinte Patriarh Daniel au început lucrările de reconstrucție a vechiului lăcaș de cult din șos. Giurgiului (biserica cu hramul Sf. Gheorghe), fapt pentru care în perioada noiembrie 2011-mai 2012 s-a ridicat un nou spațiu de slujire având hramul Sf. Ier. Bretanion. Sfințirea sa a avut loc la data de 21 mai 2012 în prezența Presfințitului Părinte Varsanufie, Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor. Amintim că reconstrucția bisericii vechi se face din multiple cauze: structură de rezistență afectată, construcție aflată sub nivelul străzii, infiltrații de apă, risc seismic ridicat, arhitectură deterioarată și inestetică pentru un lăcaș de cult, precum și extinderea spațiului liturgic aferent nevoilor crescânde ale credincioșilor parohiei.

Astfel, Parohia noastră își desfășoară temporar programul liturgic în noul lăcaș (cu hramul Sf. Ier. Bretanion) din str. Ilie Oprea, nr. 7, până la finalizarea reconstrucției bisericii din șos. Giurgiului, nr. 253 (biserica cu hramul Sf. Gheorghe).

Din luna ianuarie 2012, prin încredințarea PF Părinte Patriarh Daniel, PC Părinte Toader Grigoraș a fost numit Preot Paroh al nou-înființatei Parohii Sf. Contantin Brâncoveanu Progresul III, primind și Înalta Binecuvântare de a construi o biserică ce va deservi această nouă enorie.

De asemenea, începând cu data de 1 noiembrie 2015, prin hotărârea PF Părinte Patriarh Daniel, PC Pr. Dumitru Căţoi şi PC Pr. Aurel Zancu au fost pensionaţi, iar în oficiul de Pr. Paroh a fost numit PC Părinte Viorel Olaru.